2022 Japan National Yo-Yo Contest (#2022JN) Freestyle Videos

TOC

1A

1st Shion Araya
2nd Kohei Nishimura
3rd Akitoshi Tokubuchi
4th Ryuichi Nakamura
5th Ryo Igarashi
6th Tsukasa Namba
7th Hayato Itani
8th Yuiga Suzuki
9th Yuta Kashiwaya
10th Yasutaka Maeda
11th Koyo Hashimoto
12th Toya Kobayashi
13th Yuma Watanabe
14th Ayumu Kasuga
15th Masahiro Terada
16th Tsukasa Asahara

2A

1st Arata Imai
2nd Yuki Takami
3rd Hajime Sakauchi
4th Yamato Fujiwara
5th Yu Kizami
6th Akira Kato
7th Toshihiro Nishikawa
8th Koichiro Ueta
9th Leo Takamatsu

3A

1st Tomoya Kurita
2nd Minato Furuta
3rd Kento Itai
4th Taiichiro Higashi
5th Shotaro Matsuda
6th Takato Sasaki
7th Keitaro Nishimura
8th Daiki Yamamoto

4A

1st Kaoru Nakamura
2nd Yuki Uchida
3rd Takumi Yasumoto
4th Koyo Hashimoto
5th Ryo Oishi
6th Tsubasa Takada
7th Tomohiko Zanka
8th Ryuzo Baba
9th Shotaro Masuda
10th Taiyo Katsumata

5A

1st Sora Ishikawa
2nd Yoshihiro Abe
3rd Hideo Ishida
4th Naoki Uemae
5th Naoya Takeuchi
6th Ryotaro Morimoto
7th Shigehiro Yamada
8th Hibiki Fugono
9th Yuki Sakamoto

Women’s Freestyle

1st Tomoyo Iizuka
2nd Miku Hanai

Over-40 Freestyle

1st Tomiyuki Watanabe (TOMMY)
2nd Masayuki Abe
3rd Yasutaka Nakamura
4th Hiromi Furuta

Video Uploaded by
yoyovideoarchive: https://www.youtube.com/c/yoyovideoarchive

Contest organized by
JAPAN YO-YO FEDERATION: https://www.jyyf.org/

Let's share this post !

Author of this article

REWIND's Shibuya staff. A strong force within the yo-yo community since the 1997 Hyper Yo-Yo Boom, Jun has made friends all over the world through the power of Yo-Yo. A member of Team YoYoJam from 2002-2015, he won 2nd place at the 2003 World Championship in the 3A division. He runs the Shibuya Yo-Yo Club. He loves music and going for walks.

TOC