Cloud Native Inc. Presents 2023 Japan National Yo-Yo Contest (2023JN) Final Freestyle Videos.

TOC

1A

1st Kohei Nishimura
2nd Shion Araya
3rd Akitoshi Tokubuchi
4th Yuiga Suzuki
5th Koyo Hashimoto
6th Toya Kobayashi
7th Hirotaka Akiba
8th Hayato Itani
9th Ryo Igarashi
10th Yasutaka Maeda
11th Masahiro Terada
12th So Takase
13th Ryuichi Nakamura
14th Tsukasa Asahara
15th Ayumu Kasuga
16th Togo Katsuta

2A

1st Hajime Sakauchi
2nd Arata Imai
3rd Yuki Takami
4th Ryo Yamashita
5th Taichi Takagi
6th Akira Kato
7th Naoki Okuma
8th Yamato Fujiwara
9th Yu Kizami
10th Toshihiro Nishikawa

3A

1st Tomoya Kurita
2nd Minato Furuta
3rd Sora Tahira
4th Takato Sasaki
5th Nishimura Keitaro
6th Kento Itai
7th Yuto Yamaguchi
8th Taiichiro Higashi
9th Ryosuke Ito
10th Yuki Kurumisawa

4A

1st Kaoru Nakamura
2nd Koyo Hashimoto
3rd Taiyo Katsumata
4th Tomohiko Zanka
5th Tsubasa Takada
6th Ryo Oishi
7th Takumi Hakamata
8th Takuma Nishimura
9th Kentaro Muto
10th Jin Saito

5A

1st Shigehiro Yamada
2nd Sora Ishikawa
3rd Naoki Uemae
4th Yoshihiro Abe
5th Hibiki Fugono
6th Hideo Ishida
7th Ryotaro Morimoto
8th Yuki Sakamoto
9th Naoya Takeuchi
10th Akira Nishiguchi

Women’s Freestyle

1st Reia Torita
2nd Tomoyo Iizuka
3rd Miku Hanai
4th Minako Kanai
5th Tomomi Matsuda

Over-40 Freestyle

1st Toshiaki Nakamura
2nd Fumiaki Daito
3rd Tomiyuki Watanabe
4th Masayuki Abe
5th Tatsuya Kikuchi
6th Tomomi Matsuda
7th Akira Takahashi
8th Hiromi Furuta
9th Akinobu Terada

International Open Freestyle

1st Leo Chan Matsumoto
2nd Kim Dong Young
3rd Ng Lok Hang
4th Nick de Valpine

Video Uploaded by
yoyovideoarchive: https://www.youtube.com/c/yoyovideoarchive
JAPAN YO-YO FEDERATION (JYYF): https://www.youtube.com/@jyyf_yoyo

Contest organized by
JAPAN YO-YO FEDERATION (JYYF): https://www.jyyf.org/

Let's share this post !

Author of this article

REWIND's Shibuya staff. A strong force within the yo-yo community since the 1997 Hyper Yo-Yo Boom, Jun has made friends all over the world through the power of Yo-Yo. A member of Team YoYoJam from 2002-2015, he won 2nd place at the 2003 World Championship in the 3A division. He runs the Shibuya Yo-Yo Club. He loves music and going for walks.

TOC