2020 Japan National Yo-Yo Contest (#2020JN) Freestyle Videos

2020 Japan National Yo-Yo Contest (#2020JN) Freestyle Videos.

TOC

1A

1st Yuta Kashiwaya

2nd Hirotaka Akiba
3rd Masahiro Terada
4th Izuru Hasumi
5th Shion Araya
6th Yuiga Suzuki
7th Kohei Nishimura
8th Akitoshi Tokubuchi
9th Arata Imai
10th Tsukasa Namba
11th Toya Kobayashi
12th Yasutaka Maeda
13th Toru Miyazaki
14th Koyo Hashimoto
15th Ayumu Kasuga
16th Tomoki Toyama

2A

1st Takuma Yamamoto

2nd Arata Imai
3rd Hajime Sakauchi
4th Yuki Takami
5th Yamato Fujiwara

3A

1st Tomoya Kurita

2nd Minato Furuta
3rd Sora Tahira
4th Yuki Fujisawa
5th Ryosuke Ito
6th Kento Itai
7th Taiichiro Higashi
8th Teruo Kameya

4A

1st Takumi Yasumoto

2nd Yuki Uchida
3rd Rei Iwakura
4th Kaoru Nakamura
5th Tsubasa Onishi
6th Koyo Hashimoto
7th Ryo Ooishi
8th Tomohiko Zanka
9th Shinya Muraki
10th Jin Saito
11th Taiyo Katsumata
12th Yoshimi Koga

5A

1st Yoshihiro Abe

2nd Naoki Uemae
3rd Shigehiro Yamada
4th Sora Ishikawa
5th Hideo Ishida
6th Naoya Takeuchi
7th Minami Kanou
8th Hiroyasu Ishihara
9th Ryuto Nishikawa

Over-40 Freestyle

1st Tomomi Matsuda

2nd Kazuhiro Ando
3rd Yasutaka Nakamura
4th Katsunori Nagai

Women’s Freestyle

1st Tomoyo Iizuka

2nd Miku Hanai

 

2020 JAPAN NATIONAL YO-YO CONTEST
http://jyyf.org/2020jn/english

YOYO VIDEO ARCHIVE
https://www.youtube.com/user/yoyovideoachive

Let's share this post !

Author of this article

REWIND's Shibuya staff. A strong force within the yo-yo community since the 1997 Hyper Yo-Yo Boom, Jun has made friends all over the world through the power of Yo-Yo. A member of Team YoYoJam from 2002-2015, he won 2nd place at the 2003 World Championship in the 3A division. He runs the Shibuya Yo-Yo Club. He loves music and going for walks.

TOC