2014JN ALL Finalyst Freestyles

1A

1st Takeshi Matsuura

2nd Akitoshi Tokubuchi
3rd Yusuke Otsuka
4th Shinya Kido
5th Tatsuya Fujisaka
6th Shion Araya
7th Reiki Sekiya
8th Ryota Ogi
9th Yamato Murata
10th Izuru Hasumi
11th Masahiro Terada
12th Iori Yamaki
13th Tsukasa Ryu
14th Toya Kobayashi
15th Atsunori Tanimoto

2A

1st Takuma Yamamoto

2nd Shu Takada
3rd Ryo Yamashita
4th Hiraku Fujii
5th Shuhei Kanai
6th Shinji Saito
7th Tomoyuki Kaneko
8th Shunsuke Kawakami
9th Yuzo Okada
10th Yasushi Furukawa
11th Toshiaki Onuma

3A

1st Hajime Miura

2nd Takumi Yasumoto
3rd Mizuki Takimoto
4th Minato Furuta
5th Tomoya Kurita
6th Kyohei Hosono
7th Ken Takabayashi
8th Ryosuke Ito
9th Taiichiro Higashi

4A

1st Rei Iwakura

2nd Kazuaki Sugimura
3rd Yohei Kagawa
4th Futoshi Maruyama
5th Takumi Yasumoto
6th Tomohiko Zanka
7th Naoto Okada
8th Shinya Muraki
9th Yuzo Okada
10th Yuki Uchida

5A

1st Takuma Inoue

2nd Takeshi Matsuura
3rd Hideo Ishida
4th Sora Ishikawa
5th Naoya Takeuchi
6th Takayuki Kuriyama
7th Yoshihiro Abe
8th Ryota Torigoe
9th Yasuhiro Uchida

https://www.youtube.com/channel/UCzUGYmB5Qo3IP67_hOfwiAA
Uploaded: yoyovideoarchive(YouTube)

https://www.youtube.com/user/c3yoyodesign
Uploaded: C3yoyodesign

http://jyyf.org/2014jn/wp-content/uploads/2014/05/2014jn-result-final.pdf
JYYF 2014JN Result


Comments are closed