2013 Japan National Yo-Yo Contest

■1A Division


1st Akitoshi Tokubuchi
2nd Tatsuya Fujisaka
3rd Hiroyuki Suzuki
4th Shinya Kido
5th Yusuke Otsuka
6th Iori Yamaki
7th Shion Araya
8th Hirotaka Akiba
9th Kazuki Okada
10th Shinya Azuma
11th Masahiro Terada
12th Izuru Hasumi
13th Toya Kobayashi
14th Atsunori Tanimoto
15th Kento Noda
16th Ryosuke Iwasawa

■2A Division


1st Takuma Yamamoto
2nd Shu Takada
3rd Ryo Yamashita
4th Tomoyuki Kaneko
5th Shuhei Kanai
6th Ginji Miura
7th Toshiaki Onuma
8th Yoshihiro Matsubara

■3A Division


1st Minato Furuta
2nd Kentaro Kimura
3rd Ryosuke Ito
4th Yasuki Tachibana
5th Kyohei Hosono
6th Mizuki Takimoto
7th Takumi Yasumoto
8th Hajime Miura
9th Taiichiro Higash

■4A Division


1st Rei Iwakura
2nd Naoto Okada
3rd Yohei Kagawa
4th Shotaro Masuda
5th Keita Kido
6th Tsubasa Onishi
7th Yudai Kimura
8th Atsushi Takeuchi
9th Shinya Muraki
10th Haruaki Nishitani

■5A Division


1st Takeshi Matsuura
2nd Sora Ishikawa
3rd Yoshihiro Abe
4th Sojun Miyamura
5th Hideo Ishida
6th Takayuki Kuriyama
7th Naoya Takeuchi
8th Hiroyasu Ishihara
9th Junpei Shimizu